W naszej szkole proponujemy państwu następujące rodzaje karnetów:

W naszej szkole proponujemy państwu następujące rodzaje karnetów:

Karnet wolnego wstępu – 160 zł uprawnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Karnet  ,,12 wejść” – 140 zł uprawnia do uczestnictwa w 12 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 3 x w tygodniu).

Karnet  ,,8 wejść” - 130 zł uprawnia do uczestnictwa w 8 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 2 x w tygodniu).

Karnet ,,4 wejścia” – 80 zł uprawnia do uczestnictwa w 4 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 1 x w tygodniu).

Lekcja indywidualna 100 zł.

Jednorazowe wejścia – 30 zł.

Płatności dokonywane są za miesięczny karnet z góry.

Wszystkie karnety są imienne i mają ważność 30 dni od daty zakupu.

Ważność karnetu jest przedłużana, co miesiąc po dokonaniu opłaty miesięcznej.

Na prośbę prowadzącego, uczestnik zobowiązany jest okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

Niewykorzystane zajęcia w okresie obowiązywania karnetu można wykorzystać w następnym miesiącu pod warunkiem wykupienia nowego karnetu na następny miesiąc.

Uczniowie, studenci, emeryci oraz renciści posiadają zniżkę w wysokości 10zł. Osoby te zobowiązane są przy zakupie karnetu do okazania dokumentu potwierdzającego ich status (legitymacja, zaświadczenie, itp.). Upustów nie można łączyć i nie dotyczą pojedynczego wejścia.

W razie rezygnacji z karnetu lub niewykorzystania go nie ma możliwości zwrotu uiszczonych opłat oraz przenoszenia ich na inne osoby.