W naszej szkole proponujemy państwu pięć rodzajów karnetów:

Karnet wolnego wstępu – 230 zł uprawnia do uczestnictwa we wszystkich zajęciach.

Karnet  ,,12 wejść” - 210 zł uprawnia do uczestnictwa w 12 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 3 x w tygodniu).

Karnet  ,,8 wejść” - 170 zł uprawnia do uczestnictwa w 8 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 2 x w tygodniu).

Karnet ,,4 wejścia” – 110 zł uprawnia do uczestnictwa w 4 dowolnie wybranych zajęciach w ciągu miesiąca (średnio 1 x w tygodniu).

Jednorazowe wejścia – 35 zł.

Uczniowie, studenci, emeryci oraz renciści posiadają zniżkę w wysokości 10 zł.

Uczniowie, studenci, emeryci, renciści oraz osoby bezrobotne zobowiązani są przy zakupie karnetu do okazanie dokumentu potwierdzającego ich status (legitymacja, zaświadczenie ,itp.). Upustów nie można łączyć.

Przed przystąpieniem do pierwszych zajęć każda osoba zobowiązana  jest do przeczytanie i podpisanie regulaminu pracowni.